Adresář

Podpůrné skupiny

Máte na víc, z. s.

projekt Školička Břeclav
17. listopadu 525/15
690 02 Břeclav
monika@skolickabreclav.cz
+420 777 318 677
www.matenavic.com/skolicka-breclav

Modrá Vážka, z. s

U Jánského dvora 2976/14
690 03 Břeclav
modra.vazka@seznam.cz
www.modravazka.cz

Tyfl oCentrum Brno, o. p. s.

Národních hrdinů 12/1
690 02 Břeclav
breclav@centrumpronevidome.cz
+420 774 715 106
www.centrumpronevidome.cz/index.
php/breclav

REMEDIA PLUS, z. ú.

U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
www.remediaplus.cz

Denní stacionář UTILIS I

Herbenova 4
690 03 Břeclav
+420 519 315 137
www.remediaplus.cz

Denní stacionář UTILIS II

Růžičkova 5
690 02 Břeclav
+420 519 315 137

Spolek neslyšících Břeclav, z. s

17. listopadu 1a (Dům školství – 2. patro)
690 02 Břeclav
snbreclav@seznam.cz
+420 727 879 624
www.snbreclav.cz

Svaz tělesně postižených
v České republice, z. s.

Stromořadní 5
690 02 Břeclav
breclavovstp@seznam.cz
+420 519 323 085
www.stp-breclav.cz

IQ Roma servis, z. s

třída 1. máje 57/39,
691 41 Břeclav-Poštorná
breclav@iqrs.cz
+420 519 324 849
www.iqrs.cz

Odborná pracoviště

Pedagogicko-psychologická
poradna Břeclav

Bratří Mrštíků 30
690 02 Břeclav
vladimira.houstova@pppbreclav.cz
pppbreclav@mybox.cz
terezie.kubikova@pppbreclav.cz
+420 519 373 996, 519 322 139
www.pppbreclav.cz

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola, základní škola
a praktická škola
Brno Štolcova
příspěvková organizace
Štolcova 301/16, 618 00 Brno
spc@autistickaskola.cz
www.autistickaskola.cz/spc/

Poradna komplexní péče
o duševní zdraví

Pekařská 75
691 44 Lednice
ja.trckova@gmail.com
+420 720 111 712
Mgr. Jana Trčková
www.inpp.online

Místní akční plán vzdělávání
v ORP Břeclav II

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sídlo: Lidická 3116/134
690 03 Břeclav
Web: www.map-breclavsko.cz
Email: info@mas-lva.cz

Zdravotní odborníci v Břeclavi

Dětské psychologické
a psychiatrické ordinace
Břeclav

Poliklinika Břeclav, s.r.o.
Bří Mrštíků 38
690 02 Břeclav
+420 519 303 111
info@poliklinika.cz
MUDr. Stehlíková Dagmar
+420 519 303 315

Dětská neurologie

Poliklinika Břeclav, s.r.o.
Bří Mrštíků 38
690 02 Břeclav
+420 519 303 111
info@poliklinika.cz
MUDr. Kovářová Růžena
+420 519 303 343
kovarova@poliklinika.cz

Ambulance dětská
psychologická
NEMOCNICE BŘECLAV

příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
pavilon A – přízemí
Ordinační doba
(dle předchozího telefon. objednání)
+420 519 315 200

Klinická logopedie
Alice Hudcová, s.r.o.

Bří. Mrštíků 3065/38
690 02 Břeclav
+420 519 303 299
E-mail: alicelog@seznam.cz

Klinická logopedie Konešová, s.r.o.

U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
+420 519 315 768
konesova@seznam.cz
www.logopedie-konesova.cz

Zdravotní odborníci v okolí

Dětská nemocnice

Černopolní 9
Ústředna FN Brno: Jihlavská 20
625 00 Brno,
+420 532 231 111

Nepřetržitý provoz na Centrální evidenci pacientů
v Dětské nemocnici (informace)
+420 532 23 4314
fnbrno@fnbrno.cz

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie

FN Brno – Dětská nemocnice
Černopolní 22a, 613 00 Brno
(budova R, 3. patro)
Objednávání pacientů:
+420 532 234 574

Krizové centrum pro děti
a dospívající

Hapalova 1642/4, 1643/4a, 1644/4b
621 00 Brno
+420 549 272 850
kchapalova@cssbrno.cz

Linka naděje Brno

+420 547 212 333
NONSTOP

Ortoptika Brno

Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. (Jeřábková)
Soukromá ortoptická ambulance
Husova 13 (1. patro)
602 00 Brno
ortoptika-brno@seznam.cz
+420 731 199 936
www.ortoptika.net

Podivuhodné děti

Brno – střed 602 00
+420 777 885418
www.podivuhodne-deti.cz

Logo centrum pro poruchy komunikace Brno – Vsetínská

Vsetínská 20 639 00 Brno
+420 543 420 666
logo@logoped.cz
www.moje-klinika.cz

Logo centrum pro poruchy komunikace Brno – Merhautova

Merhautova 118
613 00 Brno-Sever
+420 517 578 330
logo.merhautova@logoped.cz
www.moje-klinika.cz

Logo centrum pro poruchy komunikace Brno – Horníkova

Horníkova 34
628 00 Líšeň
+420 517 578 334
logo.lisen@logoped.cz
www.moje-klinika.cz

Další kontakty

Raná péče

Organizace v území JMK
(některé dojíždí do obcí v rámci
ORP Břeclav):

 • Dotyk 2, o.p.s – Raná péče pro děti s poruchami autistického spektra
 • DOTYK II, o.p.s. – DOTYK II – Raná péče
 • Občanské sdružení Logo z.s.
 • Paspoint, z.ú.
 • Paspoint, z.ú. – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Poradna rané péče DOREA
 • Raná péče Čtyřlístek, z.s.
 • Rodinná pohoda, o.s. – Středisko rané péče pro Vyškov a Slavkov
 • Slezská diakonie – Poradna rané péče DOREA
 • Společnost pro ranou péči, z.s. – Raná péče
 • Středisko rané péče SPRP pobočka Brno

Státní podpora sociální péče

Sociální služby, příspěvek na péči, Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav 2
podatelna.bv@uradprace.cz
+420 800 779 900
www.uradprace.cz v části Sociální tematika

Adresář sociálních služeb v rámci Jihomoravského kraje

www.socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz

Databáze lékařů a terapeutů pro děti s PAS

www.zuzanadvorackova.cz/lekari-a-terapeuti-pro-deti-s-pas

Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.